Regulamin Programu Lojalnościowego „ ZBIERAJ PUNKTY”

Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym „ZBIERAJ PUNKTY” organizowanym przez Strefa Zdrowia Paweł Dorotniak prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Strefa Zdrowia” w Sanoku przy ulicy Krakowska 136, NIP: 687-174-67-86.


I POSTANOWIENIE OGÓLNE

II DEFINICJE

III UCZESTNICTWO

IV ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

V PRZYZNANIE NAGRÓD

VI WYPOWIEDZENIE UCZESTNICTWA I ZAKOŃCZENIE PROGRAMU

VII REKLAMACJE

VIII DANE OSOBOWE

IX POSTANOWIENIE KOŃCOWE

Nasi Partnerzy